SB_ingrid buurtsportcoach klas.jpg

Over Sportbedrijf Raalte

Voor iedereen in beweging!

Onze missie

Wij gaan voor een gezond, vitaal en sociaal leven voor iedereen door samen sportief en actief te zijn.

Onze visie: voor iedereen in beweging!

Wij stimuleren een gezonde leefstijl door het aanbieden van sport- en beweegprogramma’s. Hiermee prikkelen wij jong en oud om in beweging te komen en grenzen te verleggen. Samen sporten voor iedereen en op elk niveau maken wij mogelijk in een veilige omgeving en moderne sportaccommodaties.

Wij ontwikkelen ons tot dé kennispartner op het gebied van sport, bewegen en leefstijlverbetering. Dit doen wij door een actieve en verbindende rol te spelen in het ontwikkelen van gezamenlijke programma’s met onderwijs, (sport)verenigingen, eerstelijnszorg, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente.

Onze kernwaarden

  • Deskundig
  • Gastvrij
  • Samenwerken
  • Grensverleggend
  • Veilig

Sportbedrijf Raalte is sinds 2015 een verzelfstandigde maatschappelijke organisatie. De gemeente Raalte is oprichter en enige aandeelhouder van het Sportbedrijf. Bij ons werken zo'n 44 medewerkers (27 FTE), waarvan de meeste medewerkers Sportcentrum Tijenraan als thuisbasis hebben.

Wij geven uitvoering aan het beleid van de gemeente Raalte, door het: 

  • Exploiteren van de gemeentelijke zwembaden (Tijenraan in Raalte en de Tippe in Heino) en sportaccommodaties;
  • Stimuleren van gezonde leefstijl door sport en beweging;
  • Samenwerken met sportverenigingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid;
  • Welkom laten voelen van iedereen: van jong tot oud, recreatief of topsport, met of zonder beperking
  • Aanbieden van onze activiteiten in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding.

 

Jaarplan en jaarverslag
Werken bij Sportbedrijf Raalte