Algemene voorwaarden

Zwembaden Tijenraan & De Tippe | Sportbedrijf Raalte

Mei 2024. Eerdere versies van de algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

 

Algemeen Zwembaden Tijenraan en De Tippe

Akkoord met voorwaarden en huisregels

Bij inschrijving voor en/of aankoop van onze producten verklaar je akkoord te gaan met de algemene en aanvullende voorwaarden.

Voor bezoek aan en gebruik van de accommodaties van Sportbedrijf Raalte gelden huisregels. Deze zijn na te lezen op https://www.sportbedrijfraalte.nl/huisregels.

Gedragscode, vertrouwenspunt

Informatie over de gedragscode voor de Zwembadbranche en het Vertrouwenspunt Centrum Veilige Sport is te vinden op: https://www.sportbedrijfraalte.nl/gedragscode-en-vertrouwenspunt.

Privacyverklaring en verwerking persoonsgegevens (AVG)

Hoe Sportbedrijf Raalte omgaat met jouw persoonsgegevens is na te lezen op: https://www.sportbedrijfraalte.nl/privacyverklaring.  

Persoonlijk account website Sportbedrijf Raalte

Bij het aanschaffen van een persoonsgebonden product (abonnementen, meerbadenkaarten, leskaarten, zwemlessen) ga je automatisch akkoord met het aanmaken van een account via sportbedrijfraalte.nl (Mijn Sportbedrijf Raalte) en het uploaden van je profielfoto. Deze foto wordt ter controle getoond bij de receptie wanneer het persoonsgebonden gebruikt wordt om het zwembad te betreden.

In Mijn Sportbedrijf Raalte kun je zelf veel zaken online regelen en bekijken. Ook heb je dit account nodig om een les te annuleren en een inhaalles te boeken.

Toegang tot de zwembaden

Toegang tot het zwembad kan met een polsband* of een QR-code waarop een geldig entreebewijs is geregistreerd. Afhankelijk van de activiteit kun je 7-10 minuten van te voren door het tourniquet. Een dagticket gekocht bij de receptie/kassa is alleen op de dag van aankoop geldig. Dagtickets uit de webshop zijn geldig tot één maand na aankoop.

*De polsband is tegen betaling beschikbaar. Deze is persoonsgebonden en blijft jouw eigendom. Er vindt geen restitutie plaats bij inlevering van de polsband.

Gebruik kluisjes (Tijenraan)

De kluisjes kunnen gratis gebruikt worden met de polsband of met een (zelfgekozen) pincode.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld en zijn te vinden op sportbedrijfraalte.nl.

Betaling

Indien je je betalingsverplichtingen om welke reden dan ook niet nakomt, wordt de toegang tot het zwembad geblokkeerd en is deelname aan de activiteit niet mogelijk tot het verschuldigde bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft bestaan, ook na stopzetting van het abonnement.

Aankoop via de webshop of de receptie

Persoonsgebonden producten kunnen via de webshop sportbedrijfraalte.nl/tickets gekocht en verlengd worden. Om dit te kunnen doen moet je wel eerst een account aangemaakt hebben op Mijn Sportbedrijf Raalte.

Voor de groepslessen en zwemlessen geldt een uitzondering: maandelijkse betaling via incasso kan uitsluitend via de receptie geregeld worden. Voor leskaarten of betaling ineens moet je eerst via de receptie in een groep geplaatst zijn. Daarna kun je online aankopen/verlengen.

Afmelden en inhalen van lessen

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn bij een groeps- of zwemles kun je je afmelden via Mijn Sportbedrijf Raalte. Iedere niet genoten les kan - zo lang het abonnement actief is - ingehaald worden. Reserveren van een inhaalles gebeurt via Mijn Sportbedrijf Raalte. Bij opzegging van het abonnement vervalt het openstaande saldo lessen.

Lessen die uitvallen vanwege Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag of Kerst kunnen binnen 2 maanden na de betreffende feestdag ingehaald worden. Dit kan uitsluitend op aanvraag via de receptie.

Opzegtermijn bij maandbetaling

De opzegtermijn voor maandabonnementen via incasso is één maand en gaat altijd in per de 1e van de maand. Opzeggen kan per e-mail (info@sportbedrijfraalte.nl) of via het opzeggingsformulier dat verkrijgbaar is via de receptie.

Langdurige ziekte

Bij langdurige ziekte mag het tegoed van een abonnement, leskaart of meerbadenkaart bevroren worden. Alleen wanneer dit tijdig en indien mogelijk vooraf gemeld wordt kan de geldigheid via de receptie verlengd worden voor de duur van de ziekte echter met een maximum van 3 maanden.

Restitutie

Er wordt geen geld teruggegeven. Je mag een persoonsgebonden product wel doorverkopen aan iemand anders mits de gegevens van de nieuwe eigenaar bekend worden gemaakt bij de receptie.

Overlijden

In geval van overlijden wordt het resterende tegoed terugbetaald aan de nabestaanden.

Overige situaties

In gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur van Sportbedrijf Raalte.

Aanvullende voorwaarden recreatief– en banenzwemmen

Geldigheid

De geldigheid van meerbadenkaarten is beperkt: vanaf de aankoopdatum 5 maanden voor een 10-badenkaart en 9 maanden voor een 25-badenkaart.

Het jaarabonnement is ook geldig in openluchtzwembad De Tippe in Heino.

Bij aanschaf van een abonnement voor De Tippe kan de geldigheid voor een 10- of 25-badenkaart verlengd worden via de receptie.

Misbruik persoonsgebonden producten

Alle meerbadenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden. Indien bij controle blijkt dat iemand anders met jouw product het zwembad bezoekt wordt de toegang voor 3 maanden geblokkeerd waarbij geen aanpassing van de geldigheid gedaan wordt.

Gezinsabonnement De Tippe

Het gezinsabonnement is geldig voor maximaal 5 personen die op het zelfde adres staan ingeschreven. Per gezinsabonnement kunnen maximaal 2 volwassenen ingeschreven worden. (18 jaar per 1 maart van het betreffende seizoen).

Aanvullende voorwaarden groepslessen (abonnementen en leskaarten)

Proefles en probeerkaart

Vóór aanvang van het abonnement/aanschaf van de leskaart mag gratis en vrijblijvend een proefles van een les naar keuze gevolgd worden.
Tegen betaling is – uitsluitend voor de groepslessen via abonnement - een probeerkaart voor vier lessen beschikbaar om meerdere activiteiten te proberen alvorens over te gaan tot een abonnement/aanschaf van een leskaart. De probeerkaart kan slechts éénmaal per deelnemer aangeschaft worden en is twee maanden geldig vanaf aankoopdatum.

Betaling en deelname aan groepslessen via abonnement of leskaart

Alle groepslessen worden in abonnementsvorm aangeboden, met uitzondering van Hart in Beweging, Hydrotherapie, Zwangerschapszwemmen en Zwemmen met Dementie/Parkinson.

Deelname aan groepslessen via abonnement: betaling kan maandelijks, vooraf, uitsluitend via automatische incasso of voor een heel jaar vooruit (via webshop of kassa). Bij een jaarbetaling ontvang je 10% korting (t.o.v. 12 keer de maandprijs).

Deelname aan de groepslessen Hart in Beweging, Hydrotherapie, Zwangerschapszwemmen en Zwemmen met Dementie/Parkinson gaat via een leskaart van 10 lessen.

Voor Zwangerschapszwemmen is ook een kaart van 5 lessen beschikbaar. Wanneer je eerder bevalt wordt het eventuele resterende saldo terugbetaald mits je dit binnen 3 maanden na de bevalling aangeeft bij de receptie o.v.v. je banknummer.

Incidentele of flexibele deelname aan groepslessen

Tickets voor een les naar keuze kunnen gekocht worden via de webshop. Deelname is uitsluitend mogelijk via online reservering en op basis van beschikbaarheid.

Geldigheid leskaarten

De leskaarten van 10 weken zijn 13 weken geldig. De leskaart van 5 weken voor Zwangerschapszwemmen is 6 weken geldig.

Lesaanbod en rooster

In de zomervakantie (regio noord) is het zwembad maximaal 2 weken gesloten. In de overige weken wordt een aangepast programma gehanteerd. In de kerstvakantie (vanaf 1e kerstdag t/m 1 januari) worden geen groepslessen aangeboden. Op officiële Nederlandse feestdagen is het zwembad gesloten.

Aanvullende voorwaarden zwemlessen Tijenraan

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf de leeftijd van 3,5 jaar. Hiervoor betaal je inschrijfgeld. Het geldende tarief vind je op de website (https://www.sportbedrijfraalte.nl/inschrijven-en-kosten-zwem-abc). Het inschrijfgeld wordt betaald om opgenomen te worden in de zwemlesadministratie, ongeacht het type zwemles of de dag waarop de zwemles wordt. Het inschrijfgeld komt niet in aanmerking voor terugbetaling.

Kinderen die vanaf minimaal 2,5 jarige leeftijd deelnemen aan babypeuterzwemmen kunnen vanaf 3,5 jarige leeftijd via de receptie gratis ingeschreven worden voor zwemles.

Gratis zwemmen op zondag

Vanaf inschrijving en zo lang er zwemlessen voor het Nationale Zwem ABC gevolgd worden bij zwembad Tijenraan mag de (aanstaande) zwemlesleerling (zowel kinderen als volwassenen) gratis komen zwemmen op zondag. Begeleiders kunnen een dagticket of meerbadenkaart kopen.

Wachtlijst en starten met zwemles

Kinderen worden vanaf de leeftijd van ongeveer 4,5 jaar en vervolgens op datum van inschrijving uitgenodigd voor de eerste zwemles. Kinderen die deelgenomen hebben aan babypeuterzwemmen mogen starten met zwemles vanaf 4 jaar mits zij minimaal sinds op 2,5 jarige leeftijd deelnemen aan babypeuterzwemmen. Volwassenen kunnen doorgaans direct na aanmelding worden geplaatst.

Ongeveer 6 weken vóór aanvang van de eerste les ontvang je per mail een uitnodiging voor de door jou opgegeven voorkeursdag. Uiteraard kun je - in overleg en indien plaats beschikbaar - van lesdag wisselen.
Als je (nog) geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om te starten met zwemles, dan word je weer teruggeplaatst op de wachtlijst.

Bijzondere omstandigheden en zwemcertificaat

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op het zwemlestraject, zoals de thuissituatie, lichamelijke beperkingen en/of psychische aandoeningen, ben je verplicht dit te melden. Wij bespreken dan of een aangepast programma wenselijk/noodzakelijk is en in welke mate Sportbedrijf Raalte hier aan kan voldoen. Wanneer een kind niet in staat blijkt om alle onderdelen voor het zwemdiploma correct uit te voeren verstrekken wij In overleg met de ouder een officieel zwemcertificaat van het nationale zwem ABC van de NRZ|NPZ, waarop staat aangegeven welke onderdelen het kind beheerst.

Lespakket ZwemABC (voor jeugd)

Sportbedrijf Raalte hanteert een pakketprijs voor het gehele ZwemABC. Dit pakket omvat alle lessen en het diplomazwemmen. Gemiddeld hebben kinderen 96 lessen nodig om het complete Nationale Zwem-ABC te behalen. Voor de pakketprijs geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 90%.

Betaling (lespakket ZwemABC)

Het bedrag voor het ZwemABC pakket kan in 12 maandelijkse termijnen via incasso betaald worden. Bij betaling ineens (voorafgaand aan de eerste zwemles) wordt een korting van 5% (t.o.v. 12 maandtermijnen) gegeven. Voor kinderen die later instromen via een andere zwemschool geldt een aangepast tarief. Informatie hierover kan gevraagd worden bij de receptie.

Betaling (zwemles aan oudere jeugd en volwassenen)

De maandelijkse betaling gaat via automatische incasso.

Restitutie

(Gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde maar nog niet afgenomen zwemlessen vindt alleen plaats in de volgende situaties:

  • Bij langdurige ziekte waarbij geen uitzicht is op het hervatten van de zwemlessen binnen drie maanden. Doktersverklaring.
  • Wanneer de zwemlescoördinator aangeeft dat er geen of nauwelijks vooruitgang is voor wat betreft de zwemvaardigheid binnen de aangeboden lesmethodiek en/of wanneer deelname aan de zwemlessen niet verantwoord (meer) is vanwege verstoring van het groepsproces
  • Bij verhuizing buiten de regio op meer dan 45 minuten rijtijd (enkele reis) met de auto vindt restitutie naar rato van het aantal niet genoten zwemlessen plaats. De opzegtermijn is één maand vóór de 1e van de maand.
  • Bij de berekening van de eventuele restitutie wordt uitgegaan van 96 lessen voor het gehele zwem-ABC.

Wanneer je zelf de keuze maakt uw kind over te laten stappen naar een andere zwemschool in de regio, wordt er geen geld teruggegeven.